dane kontaktowe

Siedziba/Warehouse Location:
06-461 Regimin 28

Adres korespondencyjny/Office:
06-400 Ciechanów
ul. Powstańców Wielkopolskich 8 m.26
phone +48 23 673 98 96
@: post@keramias.pl

Marian Kaczorowski
mobile +48 507 168 821
@: marian@keramias.pl

Elżbieta Kaczorowska
mobile +48 507 168 823
@: ela@keramias.pl